Puterea triplă cu acțiune rapidă
pentru gâtul inflamat

Button
Pentru o experiență mai bună a utilizatorului pe pagina Septolete Total vă recomandăm să utilizați browserul Google Chrome, Safari sau Mozilla Firefox etc.

Protecția datelor personale

Reprezentanta Krka d.d. Novo mesto SA Slovenia  (în continuare: "Krka") încurajează respectarea drepturilor fundamentale și acordă o atenție deosebită protecției și prelucrării datelor cu caracter personal.

Angajamentul Krka

Krka se angajează să efectueze o prelucrare sigură și confidențială a datelor cu caracter personal referitoare la angajații săi, acționarii, părțile contractante, utilizatorii site-ului web și alte părți interesate. În același timp, Krka asigură că datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, corect și transparent - și cu respectarea drepturilor în ceea ce privește persoanele vizate.

Politica de protecție a datelor personale

Pentru a-și îndeplini angajamentul, Krka a adoptat noi Reguli privind protecția datelor cu caracter personal, care respectă Regulamentul general privind protecția datelor, Regulamentul GDPR (Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului) * și alte legi aplicabile.

Aceste noi reguli, împreună cu alte reguli și măsuri interne, reprezintă politica Grupului Krka, care asigură colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri specifice, respectand principiul minimizării datelor și asigurand faptul că datele cu caracter personal vor fi stocate numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului pentru care au fost colectate.

Scopul

Politica noastră se aplică tuturor persoanelor care ne trimit informații personale: angajații Krka, candidații pentru angajare, acționari, clienți, furnizori etc.

Cine este legat de această politică

Această politică este obligatorie pentru orice persoană sau entitate cu care Krka cooperează sau care acționează în numele companiei Krka și care uneori ocazional solicită accesul la datele cu caracter personal. Toți angajații din Krka și filialele sale trebuie să se conformeze acesteia, ele fiind obligatorii și pentru contractori, consilieri și alți prelucrători externi de date cu caracter personal.

Politică de asigurare

Pentru a putea executa procesele noastre, trebuie să colectăm și să procesăm datele personale. Acestea includ toate datele care permit identificarea unui subiect, cum ar fi numele, adresele, numele de utilizator și parolele, amprentele digitale, fotografiile, numerele de identificare personale, datele financiare etc.

Krka colectează astfel de date într-o manieră transparentă și numai pe baza cooperării depline și a gradului de conștientizare a părților interesate. Odată ce aceste date sunt obținute, se aplică următoarele reguli:

Datele personale colectate de Krka vor fi:

Datele personale colectate de Krka nu pot fi:

Pe lângă gestionarea corespunzătoare a datelor, Krka are, de asemenea o obligație directă față de persoanele vizate. În conformitate cu GDPR și cu altă legislație aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal, Krka va asigura, printre altele, următoarele:

Activități

Prin prezenta, ne angajăm să executăm următoarele activități de protecție a datelor cu caracter personal:

Krka este certificată ISO 27001, ceea ce înseamnă că implementează bune practici de protecție a datelor în conformitate cu ISO 27001 - Sisteme de management ale securității informațiilor.

Dispozițiile Krka privind protecția datelor sunt definite în următoarele documente:

Consecințe disciplinare

Angajații Krka trebuie să respecte cu strictețe toate principiile descrise în cadrul acestei politici. Încălcarea regulilor privind protecția datelor poate duce la măsuri disciplinare și alte măsuri.